Luật 48/2014/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 48/2014/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 17/06/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Công báo 681 + 682
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

Luật phí và lệ phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 25/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 237/2016/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 11/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017