Thông tư liên tịch 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 26/04/2013
Trích yếu quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020.
Người ký NGUYỄN TRỌNG ĐÀM - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 10/06/2013
Công báo 299 + 300
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 213/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 15/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao .

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 30/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2012

về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 06/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2011

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 12/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 27/10/2012

sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/TTLT-BTC-BYT
 • Ngày ban hành: 20/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013

về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 152/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 04/12/2016