Nghị định 48/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 48/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/05/2013
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Công báo 287 + 288
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 05/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2013

quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2016/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 01/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/2016

quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2016/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2603/QĐ-BQP
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2016
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 150/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2016