Luật 48/2010/QH12

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 48/2010/QH12
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 17/06/2010
Trích yếu Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Người ký NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Ngày hiệu lực 01/01/2012
Công báo 562 + 563
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 83/2011/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 16/06/2011
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 99/2012/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 19/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012