Nghị quyết 48/2010/QH12

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 48/2010/QH12
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Ngày ban hành 19/06/2010
Trích yếu Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII.
Người ký NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Ngày hiệu lực 19/06/2010
Công báo 558 + 559
Văn bản liên quan