Quyết định 471/QĐ-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 471/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 22/02/2017
Trích yếu về việc đính chính Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
Người ký TRƯƠNG QUANG NGHĨA
Ngày hiệu lực 22/02/2017
Công báo 181 + 182
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 107/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 20/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 03/2016/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 31/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2016