Nghị định 47/2019/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 47/2019/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 05/06/2019
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 20/07/2019
Công báo 475 + 476
Văn bản liên quan