Thông tư 47/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 47/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/05/2017
Trích yếu hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.
Người ký TRẦN XUÂN HÀ
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Công báo 441 + 442
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 163/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1970

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/05/2017
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/2017
Văn bản dẫn chiếu

về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2014