Quyết định 469/QĐ-BNN-PC

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 469/QĐ-BNN-PC
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 30/01/2019
Trích yếu về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018.
Người ký HÀ CÔNG TUẤN
Ngày hiệu lực 30/01/2019
Công báo 233 + 234, 235 + 236
Văn bản liên quan