Thông tư 46/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 46/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 12/05/2017
Trích yếu hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
Người ký TRẦN XUÂN HÀ
Ngày hiệu lực 01/08/2017
Công báo 451 + 452
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015

về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2011

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014