Quyết định 46/2015/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 46/2015/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 28/09/2015
Trích yếu quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Công báo 1025+1026
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Bộ luật Lao động

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

Luật giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật việc làm

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 16/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 16/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 10/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016

đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 15/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2016

hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 28/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2017