Thông tư 46/2014/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 46/2014/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 31/12/2014
Trích yếu hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Người ký NGUYỄN TOÀN THẮNG
Ngày hiệu lực 01/03/2015
Công báo 145 + 146
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

về thanh toán không dùng tiền mặt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2013

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 328/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017