Luật 46/2014/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 46/2014/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 13/06/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Công báo 677 + 678
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

Luật phí và lệ phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 25/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017