Văn bản hợp nhất 44/VBHN-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 44/VBHN-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 10/08/2016
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
Người ký NGUYỄN ĐỒNG TIẾN
Ngày hiệu lực
Công báo 913 + 914
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2013/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 15/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2014/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 18/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2016/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 29/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016