Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 44/2016/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 28/12/2016
Trích yếu hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.
Người ký DOÃN MẬU DIỆP
Ngày hiệu lực 12/02/2017
Công báo 141 + 142
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015

về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014