Nghị định 44/2014/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 44/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 15/05/2014
Trích yếu quy định về giá đất.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/07/2014
Công báo 563 + 564
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2014

quy định về khung giá đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 104/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 29/12/2014

hướng dẫn một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 134/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 189/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/01/2017
 • Ngày có hiệu lực: 03/03/2017