Thông tư 44/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 44/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 01/04/2011
Trích yếu hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 19/05/2011
Công báo 217 + 218
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 119/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2011

ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2010
Văn bản dẫn chiếu

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2010

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 09/11/2010

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 112/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2011