Quyết định 43/2018/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 43/2018/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/11/2018
Trích yếu ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 20/12/2018
Công báo 1037 + 1038, 1039 + 1040, 1041 + 1042, 1043 + 1044, 1045 + 1046, 1047 + 1048
Văn bản liên quan