Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 43/2015/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 20/10/2015
Trích yếu quy định về đào tạo thường xuyên.
Người ký HUỲNH VĂN TÍ
Ngày hiệu lực 05/12/2015
Công báo 1227+1228
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

Bộ luật Lao động

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

Luật việc làm

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 16/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015