Thông tư liên tịch 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 14/03/2012
Trích yếu quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp.
Người ký NGUYỄN NGỌC PHI - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 01/05/2012
Công báo 295 + 296
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn cơ chê quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 12/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2014

hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 25/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2014

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016