Luật 42/2019/QH14

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 42/2019/QH14
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Ngày ban hành 14/06/2019
Trích yếu luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 01/11/2019
Công báo 559 + 560
Văn bản liên quan