Thông tư 42/2018/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 42/2018/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 12/11/2018
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân.
Người ký TRẦN TUẤN ANH
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Công báo 1085 + 1086, 1087 + 1088, 1089 + 1090, 1091 + 1092, 1093 + 1094
Văn bản liên quan