Thông tư 42/2017/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 42/2017/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 29/12/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
Người ký TRƯƠNG MINH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/03/2018
Công báo 159 + 160
Văn bản liên quan