Thông tư 42/2017/TT-BQP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 42/2017/TT-BQP
Cơ quan ban hành BỘ QUỐC PHÒNG
Ngày ban hành 27/02/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.
Người ký TRUNG TƯỚNG PHAN VĂN GIANG
Ngày hiệu lực 14/04/2017
Công báo 191 + 192
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 49/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 15/05/2015
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/2015

quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 16/2016/TTLT-BYT-BQP
  • Ngày ban hành: 30/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 293/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 05/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2013