Thông tư 42/2014/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 42/2014/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 19/12/2014
Trích yếu quy định về Chế độ kế toán đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
Người ký ĐÀO MINH TÚ
Ngày hiệu lực 02/02/2015
Công báo 43 + 44, 45 + 46
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2013

về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 09/07/2013

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011