Thông tư 42/2010/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 42/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 06/07/2010
Trích yếu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi.
Người ký BÙI BÁ BỔNG
Ngày hiệu lực 06/01/2011
Công báo 410 + 411
Văn bản liên quan