Quyết định 41/2016/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 41/2016/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 10/10/2016
Trích yếu ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 25/11/2016
Công báo 1137+1138
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật đầu tư công

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản dẫn chiếu

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 326/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 340/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2017