Thông tư 39/2018/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 39/2018/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 20/04/2018
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 05/06/2018
Công báo 719 + 720, 721 + 722, 723 + 724, 725 + 726, 727 + 728, 729 + 730, 731 + 732
Văn bản liên quan