Quyết định 380/QĐ-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 380/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 28/02/2019
Trích yếu về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2014 - 2018.
Người ký NGUYỄN NHẬT
Ngày hiệu lực 28/02/2019
Công báo 421 + 422, 423 + 424
Văn bản liên quan