Thông tư 38/2017/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 38/2017/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 13/12/2017
Trích yếu hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
Người ký TRƯƠNG MINH TUẤN
Ngày hiệu lực 28/01/2018
Công báo 01 + 02
Văn bản liên quan