Thông báo 38/2017/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 38/2017/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 30/10/2017
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định “Chương trình hợp tác tài chính V” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Tây Ban Nha (FCV-V)”.
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 861 + 862
Văn bản liên quan