Thông tư 38/2016/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 38/2016/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 15/12/2016
Trích yếu quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn.
Người ký TRẦN HỒNG HÀ
Ngày hiệu lực 09/02/2017
Công báo 01 + 02
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 38/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 15/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

Luật khí tượng thủy văn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 90/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 23/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016