Nghị định 38/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 38/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 25/04/2012
Trích yếu quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 11/06/2012
Công báo 359 + 360
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật An toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 27/02/2015

quy định việc kiểm tra Cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2014/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 03/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 17/01/2015

về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2010

về sản xuất, kinh doanh rượu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 94/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/2016

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 05/12/2016
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/01/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2016