Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 38/2011/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 23/05/2011
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.
Người ký BÙI BÁ BỔNG
Ngày hiệu lực 07/07/2011
Công báo 365 + 366
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2012/TT-UBDT
  • Ngày ban hành: 24/10/2012
  • Ngày có hiệu lực: 08/12/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 15/2013/TT-BNNPTNT
  • Ngày ban hành: 26/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013