Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 38/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 28/06/2010
Trích yếu quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
Người ký BÙI BÁ BỔNG
Ngày hiệu lực 12/08/2010
Công báo 390 + 391
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 03/2013/TT-BNNPTNT
  • Ngày ban hành: 11/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2013
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/ NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 18/2011/TT-BNNPTNT
  • Ngày ban hành: 06/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2011