Thông tư 37/2010/TT-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 37/2010/TT-BYT
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ
Ngày ban hành 16/08/2010
Trích yếu quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế.
Người ký NGUYỄN QUỐC TRIỆU
Ngày hiệu lực 15/10/2010
Công báo 614 + 615, 616 + 617
Văn bản liên quan