Thông tư 37/2010/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 37/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 25/06/2010
Trích yếu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Nông sản.
Người ký BÙI BÁ BỔNG
Ngày hiệu lực 25/12/2010
Công báo 404 + 405
Văn bản liên quan