Quyết định 361/QĐ-BCĐ389

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 361/QĐ-BCĐ389
Cơ quan ban hành BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
Ngày ban hành 01/06/2017
Trích yếu ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 01/06/2017
Công báo 441 + 442
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 389/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2014

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 06/01/2017
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2017

ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 06/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 21/06/2016

ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/QĐ-BCĐ389
 • Ngày ban hành: 23/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2014

sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 264/QĐ-BCĐ389
 • Ngày ban hành: 24/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/2017