Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 36/VBHN-BTC
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 05/07/2019
Trích yếu hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực
Công báo 581 + 582, 583 + 584
Văn bản liên quan