Thông tư 36/2019/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 36/2019/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 17/06/2019
Trích yếu hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 01/08/2019
Công báo 549 + 550
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/07/2017
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/2013
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1109/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 11/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/2011

quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/11/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 75/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2013