Thông tư 36/2018/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 36/2018/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 31/05/2018
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
Người ký NGUYỄN NGỌC ĐÔNG
Ngày hiệu lực 16/07/2018
Công báo 715 + 716
Văn bản liên quan