Thông tư 36/2018/TT-BCA

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 36/2018/TT-BCA
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG AN
Ngày ban hành 05/12/2018
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Người ký THƯỢNG TƯỚNG TÔ LÂM
Ngày hiệu lực 05/12/2018
Công báo 1141 + 1142
Văn bản liên quan