Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 28/11/2014
Trích yếu quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
Người ký TRẦN ANH TUẤN - BÙI VĂN GA
Ngày hiệu lực 01/02/2015
Công báo 1149+1150
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

Luật viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014

hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
 • Ngày ban hành: 06/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2015