Quyết định 36/2013/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 36/2013/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 18/06/2013
Trích yếu chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Người ký VŨ VĂN NINH
Ngày hiệu lực 01/09/2013
Công báo 367 + 368
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về Công tác dân tộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 04/03/2011
Văn bản dẫn chiếu

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/2012

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 116/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016