Thông tư 36/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 36/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 16/03/2011
Trích yếu quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 30/04/2011
Công báo 183 + 184
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2011
Văn bản dẫn chiếu

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2010

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 191/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016