Chỉ thị 35/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 35/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 27/12/2016
Trích yếu về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 27/12/2016
Công báo 13 + 14
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 54/2013/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 04/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013