Thông tư 35/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 35/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 25/04/2017
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 10/06/2017
Công báo 449 + 450
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 120/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/01/2017
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2017