Nghị định 35/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 35/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 13/04/2015
Trích yếu về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/07/2015
Công báo
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2011/QH13
 • Ngày ban hành: 22/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/2011

Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2016

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/01/2016
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2016

hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2016/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 27/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016