Luật 35/2013/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 35/2013/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 20/06/2013
Trích yếu Luật hòa giải ở cơ sở.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Công báo 407 + 408
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 30/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015