Thông tư 35/2010/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 35/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 23/06/2010
Trích yếu ban hành "Danh mục bổ sung một số loài cây trồng rừng và cây lâm sản ngoài gỗ tại 63 huyện nghèo thuộc 21 tỉnh theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ".
Người ký HỨA ĐỨC NHỊ
Ngày hiệu lực 07/08/2010
Công báo 386 + 387
Văn bản liên quan